Home    Prijslijst    Salon    Demi    Contact    Producten    Team
Copyright 2024 Unique by Demi   -   Ontwerp & Fotografie John Damen Algemene voorwaarden   -   Privacy beleid
   Algemene voorwaarden   Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.uniquebydemi.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Unique by Demi. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intelectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unique by Demi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Unique by Demi. Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Unique by Demi te mogen claimen of te veronderstellen. Unique by Demi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Unique by Demi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij eventueel via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.uniquebydemi.nl hier op deze pagina.